Trots att sjukhusen visste att ett besök skulle göras  - om än inte exakt vilken dag - var alltså överbeläggninarna många. På 18 av sjukhusen vårdades dessutom patienter på fel avdelning.

Enligt rapporten från Socialstyrelsen anser vårdpersonal och verksamhetschefer på tolv av sjukhusen att situationen är en fara för patientsäkerheten.

Kartläggningen gäller akutmottagningar, vårdavdelningar på kirurg- och medicinkliniker samt intervjuer med personal och verksamhetschefer.