När partiledarna går upp på scenen är kampanjerna inför EMU-folkomröstningen i september förmodligen i full gång. På det sättet blir den tv-sända debatten inte någonting bara för TCO-förbundens representanter utan även för oss alla.

Och det är litet av syftet. Årets TCO-kongress den 3-5 juni på Norra Latin vid Norra Bantorget i Stockholm ska, hoppas förbundsledningen, locka inte bara de fackligt engagerade utan även vanliga TCO-medlemmar. För att göra programmet attraktivt kommer det därför att hållas 60 seminarier i de mest skilda ämnen, inte bara om TCO och de olika TCO-förbunden. Där finns till exempel "Kärlek på jobbet" med tidningen Amelias chefredaktör Amelia Adamo, "Att göra sand av guld - bokslut över näringslivets 90-tal", "Att välja glädje i arbetslivet" med Kay Pollack samt "I tid och otid - hemma och på jobbet" med Bodil Jönsson.

Vårdförbundet kommer att stå för två seminarier. Dels "Kommunikation med modern teknik - medlemmen i centrum", dels "Kongress - från tradition till förändring".

I övrigt blir det, förutom sedvanliga kongressförhandlingar, mycket diskussion om tillväxten i samhället. Bland annat kommer det då att handla om de olika förutsättningarna för kvinnor och män, hur man ska arbeta för att komma åt ohälsan och integrationen.