Tingsrätten friade sjuksköterskan på äldreboendet, men kammaråklagaren i Helsingborg ville överklaga domen och begärde anstånd för att komplettera utredningen med ytterligare bevisning. Sedan ett utlåtande från en omvårdnadssakkunning inte kunde styrka att vare sig sjuksköterskan, eller den medåtalade läkaren, har begått något brott har åklagaren nu återkallat sin överklagan.

– En lättnad – nu kan vi börja se framåt igen, säger Jeanette Olsson, sjuksköterska på äldreboendet och ordförande i Vårdförbundets klubb i Landskrona.