Sammanlagt 19 av Vårdförbundets medlemmar inom den slutna vården i Örnsköldsvik beviljades i början av året utbildningsledighet för att delta i Vårdförbundets stämma i Älvsjö utanför Stockholm i mitten av maj.

Bara ett fåtal veckor senare drogs ledigheterna plötsligt in. Motiveringen från förvaltningsledningen var att man måste spara pengar och då ville prioritera andra utbildningar.

Beslutet har mötts av starka protester.

- Våra medlemmar är mycket besvikna, säger Anna-Lena Lundberg, Vårdförbundet i Örnsköldsvik.

Vårdförbundet har begärt en förhandling och kräver att de 19 ska få behålla sin ledigt.  Dessutom kräver förbundet skadestånd eftersom man anser att arbetgivaren brutit mot medbestämmandeavtalet genom att inte förhandla innan det nya beslutet togs.

Sjuksköterskornas situation skiljer sig från läkarnas. I Örnsköldsvik har läkarna en personlig utbildningsbudget och den berörs inte av besparingar. Det innebär att deras eventuella deltagande i läkarstämman inte påverkas.

Primärvården håller sitt löfte om ledighet

Till saken hör att primärvården inte dragit in liknande ledigheter, trots att det finns liknande besparingskrav där. Primärvårdschefen har i stället deklarerat att "om vi har lovat anställda att vara lediga ska vi också hålla det löftet".

Problem även i Jämtland

Även i Jämtland finns det problem. Där har landstinget kallat cirka 175 chefer - många av dem medlemmar i Vårdförbundet - till ett ledarmöte samtidigt som Vårdstämman äger rum. Vårdförbundet i Jämtland protesterade och krävde en flyttning av mötet.

- Vi tycker det är märkligt. Landstinget har känt till datumet för Vårdstämman minst ett år, ändå gör man så här. När ledarmötet ursprungligen skulle hållas, i november samtidigt som läkarstämman, flyttades det, säger Kristina Fluur-Hedman, Vårdförbundets ordförande i Jämtland.

Landstingets personalansvarige Arne Näslund tycker att krocken är olycklig.

- Det är en miss och jag beklagar det, men det fanns ingen möjlighet att flytta ledarmötet, säger han.

Arne Näslund hävdar att flyttningen i november inte berodde på läkarstämman.

- Absolut inte. Orsaken var att framför allt länssjukvården sa att de inte hade hunnit förbereda sig tillräckligt.