I mitten av februari beslutade en enig förbundsstyrelse att Vårdförbundet inte ska ta ställning till om Sverige ska gå med i EMU, eller inte. Motiveringen var dels att medlemmarna är splittrade i frågan och dels att EMU inte är en fråga för professionen.

I går (den 29/4) uttalade sig Eva Fernvall positiv till euron i en intervju i Dagens Nyheter. Senare på kvällen deltog hon i en debatt anordnad av Stiftelsen Sverige i Europa på Kulturhuset i Stockholm. Eva Fernvall tycker inte att det är problematiskt att hon som ordförande är positiv till EMU när förbundet beslutat sig att vara neutralt.

- Nej, det tycker jag inte. Det är oerhört viktigt att bidra till att få igång debatten och öka valdeltagandet i den här frågan som få känner sig berörda av, säger Eva Fernvall.

Redan när neutralitetsbeslutet fattades i förbundsstyrelsen deklarerade Eva Fernvall sin positiva inställning.

- Jag vet att det finns blandade åsikter om EMU i styrelsen och jag hindrar ingen från att gå ut och tala om sin privata åsikt.

Eva Fernvall menar att det hade varit annorlunda om Vårdförbundet hade beslutat att vara för eller emot EMU. Då hade hon rättat sig efter det beslutet.

Skulle du kunna tänka dig att ställa upp i en kampanj för ja-sidan?

- Nej det skulle jag inte, men jag har fått en del förfrågningar.