Bland dem som ansåg att operationen dröjt för länge var väntetiden mellan 5,3 och 6,2 månader. Patienter som tyckte väntetiden var acceptabel hade i genomsnitt väntat 3,5 månader.

 

”Tydligt besked” enligt Landstingsförbundet

 

 - Detta ger ett tydligt besked om att patienter inte accepterar mer än drygt tre månaders väntan, säger Roger Molin på Landstingsförbundet, som poängterar att studien bygger på tre patientgrupper och av den anledningen kan vara svår att överföra på andra patientgrupper.

 

Själv anser han att två till fyra veckor är lagom lång tid att vänta på en operation.

 

I studien ingår drygt 1 000 patienter inom ortopedi: höftpatienter, ryggpatienter och meniskpatienter från tio olika sjukhus över hela landet.

 

Höftpatienterna hade väntat längst tid på operation, i genomsnitt sex månader. Ryggpatienternas genomsnittliga väntetid var 2,1 månader och meniskpatienternas 1,8 månader. Patienterna upplevde inte att resultatet av operationen blev sämre för att de fick vänta länge.

 

Åtta av tio höftpatienter blev sämre under väntetiden

 

Däremot upplevde patienterna att deras tillstånd försämrades under väntetiden.  Denna upplevelse var vanligast bland höftpatienterna (79 procent) därefter ryggpatienterna (57 procent). Sjukdomstillståndet hade försämrats minst bland meniskpatienterna där endast 38 procent angav en försämring.

 

Problem med rörligheten, smärta, sömnsvårigheter och ovisshet var faktorer som patienterna tyckte påverkade deras sjukdomstillstånd medan de väntade.