- Våra medlemmar ska iaktta neutralitet och inte utföra kommunalmedlemmarnas arbetsuppgifter om inte patientsäkerheten kommer i fara, säger Carl Falck, Vårdförbundets chefsförhandlare.

Om det som väntat blir strejk vid midnatt kommer även Vårdförbundets medlemmar att beröras. Mycket talar för att sjuksköterskor kan få rycka in och göra undersköterskors och andra strejkandes arbete.

Tillåtet att göra de strejkandes jobb

Arbetsuppgifterna som de strejkande kommunalmedlemmarna lämnar efter sig är nämligen inte försatta i blockad. Det är därför tillåtet för sjuksköterskor att göra deras jobb under strejken. Detta förväntas arbetsgivaren försöka utnyttja. Om andra gör undersköterskornas arbete på de berörda sjukhusen i Östergötland, Jönköping och Norrbotten, får strejken mindre effekt.

Arbetsgivaren kan beordra extraarbete

De som arbetar på de berörda sjukhusen och ute i kommunerna har visserligen rätt att hålla sig utanför strejken, att vara neutrala, vilket  är Vårdförbundets rekommendation. Arbetsgivaren kan dock beordra vårdförbundsmedlemmar att utföra de strejkandes arbetsuppgifter.

Vårdförbundets tolkning av gällande avtal är att det i första hand är Kommunals medlemmar - som inte strejkar - som ska beordras att fylla tomrummet efter de strejkande.