Det finns flera orsaker till att Halland är friskast i landet, tror Monica Hansson.

- Det har alltid funnits ett rikt socialt nätverk och ett starkt föreningsliv. Dessutom har man länge satsat på förebyggande verksamhet. När det gäller våra medlemmar har de till skillnad från kollegerna i många andra landsting varit förskonade från stora omorganisationer och sjukhusnedläggningar, säger hon.

Det här innebär inte att allt är bra. Precis som i alla andra län ökar sjukskrivningarna även i Halland.

- Vi ser det, bland annat genom fler långtidssjukskrivingar. Men eftersom vi legat bäst till tidigare innebär inte ökningen att Halland hamnar sämre till nu, säger Monica Hansson.

Sämst i norra Sverige

TCO-rapporten visar att ohälsoläget är allvarligt. Minst dåligt är det i Halland, Jönköping och Kronoberg. Sämst är det i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland.

- Jag är inte förvånad. Både i landstinget och Östersunds kommun har sjukskrivningarna ökat och vi ser en ond cirkel. När fler och fler sjukskrivs innebär det att det sliter ännu hårdare på de friska eftersom arbetsgivaren inte tillsätter vikarier. Jag tycker inte att arbetsgivaren tar de anställda kvinnornas oro och varningar på allvar, säger Kristina Fluur-Hedman, Vårdförbundets ordförande i Jämtland.

TCO efterlyser åtgärder

TCOs ordförande Sture Nordh efterlyser åtgärder.

- Förutom det mänskliga lidandet håller ohälsan på att bli ett av de största tillväxtproblemen för svensk ekonomi. Regeringen måste nu komma igång med arbetet att skapa ekonomiska drivkrafter för bättre arbetsmiljö och aktiv rehabilitering av de långtidssjuka, säger han.