- Jag är minst sagt förvånad över förslaget. Varför ska man bygga upp en ny myndighet, när det redan finns kompetens?, säger generaldirektören för Arbetslivsinstitutet, Inger Ohlsson.

Förslaget bör avvisas av regeringen, skriver företrädare från både Arbetslivsinstitutet och Folkhälsoinstitutet i ett brev till näringsminister Hans Karlsson. 

Utredningen kritisk mot bristande samordning

Utredningen riktar in sig på att myndigheter samlar statistik och kunskap som inte samordnas. Anna Hedborg vill därför att AHA-institutet, Analysinstitutet hälsa och arbete, skapas. Där ska uppgifter om individers arbetsgivare, sjukfrånvaro, yrke, utbildning, inkomst och i framtiden även sjukdomsdiagnoser samlas.

- Att bygga upp en ny myndighet kostar och tar tid. För att komma till rätta med det akuta problemet med ohälsan i arbetslivet krävs insatser med en gång, säger Inger Ohlsson.

Enighet om dålig statistik

De kritiserande myndigheterna håller med om att det saknas aktuell och relevant statistik inom området arbete och hälsa. Men en ny utredningsverksamhet bör knytas till någon myndighet som redan finns, menar man.

Inger Ohlsson tycker att man kan se förslaget som en kritik mot Arbetslivsinstitutet och hon tycker det är konstigt om man måste starta nya myndigheter varje gång man ska göra något nytt.

- Om man misstror forskarna, och tycker att de är för självständiga eller vad det kan vara, då är det allvarligt. Varför ska skattebetalarna betala löner åt en yrkesgrupp som staten inte vill använda?

Anna Hedborg säger sig inte misstro forskarna. Tvärtom ska hennes nya institut dra nytta av dem.

- Poängen är att detta ska bli ett självständigt institut som ska bli en kunskapsbas där all kunskap sammanställs.