- Jag tror att det blir lättare att korta köerna med en vårdgaranti som sätter press på sjukvården, sa socialminister Lars Engqvist. Han lovade att vårdgarantin skulle sjösättas under 2004, helst så tidigt som den tredje januari.

Sjukhus klarar inte tidig start

Socialministern uttryckte sig optimistiskt i debatten som anordnades av Landstingsförbundet. Endast i Sverige kommer en patient att kunna välja att vårdas varsomhelst, inom tre månader, om hon inte erbjuds vård i hemtrakten, förklarade ministern. Företrädare för vården lät inte lika hoppfulla.

 - Vi kommer inte att klara en garanti i början av nästa år, sa Karin Christensson, sjukhusdirektör på Universitetssjukhuset i Malmö. Jag hoppas lagen inte pressas på oss, fortsatte hon.

Landstingsförbundets ordförande Lars Isaksson, som vill ha en nationell vårdgaranti, menade också att det inte fanns pengar till att uppfylla målet fullt ut.

 - Jag tror att vi ska se detta som en målsättning och jag tror att medborgarna är kloka. Att de förstår att allt inte kan göras på en gång.

Lars Engqvist sa att han inte trodde att det handlade om att skjuta till en massa pengar, utan att det handlar om hur vården organiseras. Att många upplever att köerna är längre än någonsin stämmer inte menade han.

- Debatten har varit nästan densamma i 50 år. Och den liknar diskussionen i andra västliga industriländer, sa socialministern

”Garantin kan innebära sämre vård”

Läkaresällskapets ordförande, Thomas Ihre, sa att det var helt omöjligt att uppfylla en garanti redan i början av nästa år. Han trodde också att en allt för starkt tvingande lag skulle innebära risker.

Eftersom det skulle kosta så mycket att skicka patienter till ett annat landsting, så skulle kanske läkarna välja att inte sätta upp patienterna på behandlingslista över huvud taget.

Många var överens om att mycket kunde göras utan mer pengar. Lars Isaksson beskrev det som att ”det ligger en våt filt” över vissa organisationer, som gjorde att kompetens inte tillvaratogs.

Även Eva Fernvall, Vårdförbundets ordförande, ansåg att en del av köerna berodde på att vården inte samordnade sig tillräckligt mycket. Hon såg en fara i att en vårdgaranti skulle styra arbetet ännu mer och hindra flexibilitet.

 - Tillgängligheten är en viktigare fråga än en vårdgaranti, sa Eva Fernvall.

Lars Engquist ska nu diskutera med Landstingsförbundet om när vårdgarantin ska börja gälla och hur den ska se ut.