Beslutet grundar sig på en skrivelse från Socialstyrelsen, daterad den 7 april. Där konstateras att epidemin inte är under kontroll i Kina, Singapore, Vietnam och Kanada och att fall av SARS har dykt upp i ett stort antal länder.

- Sjukdomen har hög dödlighet och epidemin har snabbt fått stor global spridning. Det är viktigt att bestämmelserna som finns i smittskyddslagen kan användas för att kontrollera eventuella fall av sjukdomen som dyker upp i Sverige, säger folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson i ett pressmeddelande.

WHO, världshälsoorganistaionen, har döpt sjukdomen till ”Severe Acute Respiratory Syndrome” (SARS).

Tidigare har smittan i Sverige kallats ”Svår akut luftvägsinfektion”, SAL. Men regeringen har beslutat att beteckningen i smittskyddslagen ska vara en direktöversättning av engelskan: ”Svår akut respiratorisk sjukdom”, alltså SARS.