Sjuksköterskor i äldrevården är mer tillfreds med sitt arbete än distriktsläkare och distriktssköterskor. Nära sju av tio (68 procent) tycker att det är bra eller mycket bra att arbeta i äldrevården.

Bland distriktssköterskorna tycker 56 procent att det är bra eller mycket bra att arbeta i primärvården. Motsvarande siffra bland distriktsläkarna är 51 procent. 

Enligt Fammis undersökning upplever dock många sjuksköterskor i äldrevården klara försämringar i arbetet jämfört med för fem år sedan. Fammi har inte frågat vad som har blivit sämre.

Ett stort problem är den negativa bild som målas upp av äldrevården i media.