Kommunal höjer nu konflikttemperaturen. Samtliga medlemmar i 60 kommuner tas ut liksom medlemmar på tre sjukhus: Universitetssjukhuset MAS i Malmö där nio avdelningar berörs, Norra Älvsborgs sjukhus i Trollhättan och Östersunds sjukhus.

Även i detta varsel undantas anställda som vårdar funktionshindrade, äldre, människor inom psykiatri och andra inom den kommunala hälso- och sjukvården. 46 370 personer berörs av det nya varslet och de går - om inget händer i förhandlingarna dessförinnan - ut i strejk den 12 maj och strejken varar till den 25 maj..