Ett brott mot internationell lag och mot internationella konventioner. Så betecknar Vårdförbundet den israeliska arméns attacker mot bland annat två kliniker i Palestina. Det gäller dels arresteringen av en läkare, en medicinsk koordinator och två medicinska volontärer, dels förstörelse av byggnader och stöld av egendom och inredning. "De som arresterades var engagerade i fredliga icke-våldsaktioner för att ge medicinsk hjälp till civila och patienter", skriver Vårdförbunde i brevet.

Vårdförbundet uppmanar nu Israel att frige de fyra arresterade så att de kan återgå till sitt humanitära arbete. Dessutom måste attackerna mot medicinska enheter upphöra och stulen egendom lämnas tillbaka, skriver Vårdförbundet.