Att vardagen fungerar är en viktig förutsättning för välmående på jobbet. Oro för vad som händer inom barnomsorg och äldrevård, samt osäkerheten i de kollektiva färdmedlen stressar många. Framför allt kvinnor.

- Man vill slippa oroa sig för att ens barn blir mobbat eller ens gamla föräldrar inte blir omhändertagna, sa projektledaren Birgitta Söderlund under ett presseminarium där Prevent presenterade projektet Friskfaktorer i arbetslivet.

En av de sju forskare som medverkar i boken med samma namn är Maggie Miller, doktor i medicin och biokemi.

Auktoritet efterfrågas

- Människan har överlevt tack vare sin förmåga att kunna förutse faror, och i miljöer där vi inte mår bra skickar hjärnan signalen ”spela död” till kroppen, berättade hon.

Denna skyddsmekanism kombinerad med begränsade valmöjligheter, som att inte kunna byta arbete, kan lätt resultera i vad som kallas utbrändhet. När Tomas Brytting, docent i företagsekonomi och även han medförfattare, har frågat människor om vad de saknar mest på sina arbeten visar det sig, lite förvånande, att det är auktoritet.

- Man saknar någon som tar ansvar, tar i surdegar och som träder fram för gruppen.