De strejker som hittills genomförts inom landsting och kommuner har ännu inte lett till något konkret resultat. Några förhandlingar med de två arbetsgivarorganisationerna, Landstingsförbundet och Kommunförbundet, har inte kommit i gång.

För att sätta press på arbetsgivarna och få i gång förhandlingar trappar nu Kommunal upp konflikten med ett nytt stort strejkvarsel. Varslet i dag berör 47 000 medlemmar i 137 kommuner, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Inträffar ingen förändring bryter strejken ut den 26 maj.

I de 137 kommunerna berörs samtliga förbundets medlemmar, med undantag för personal inom äldre- och handikappomsorgen och räddningstjänsten. I 14 av kommunerna är dessutom barnomsorgen undantagen.

Varslet läggs samma dag som Landstingsförbundet och Kommunförbundet inledde sina kongresser i Linköping där de bland annat förväntas besluta om att gå samman.