Syftet med dagens workshop var att skapa diskussion om och lyfta fram nya infallsvinklar när det gäller sjuksköterskans pedagogiska utövande. Makt var ett återkommande tema hos flera talare. Lisbeth Engström, pedagogiska institutionen vid Uppsala universitet, påminde åhörarna om att makt är en aspekt som finns med i alla relationer och att makt inte är en egenskap utan något som uppstår i en viss situation.

- Sjuksköterskepositionen är nära förbunden med makt. Hon representera läkaren och den medicinska vetenskapen. Den som har makt har rätten att tala, att tysta och att döma.

Lisbeth Engström menade att makten som sjuksköterskor har ska vändas till något positivt.

 - Det är viktigt att sjuksköterskor lär sig utnyttja den positiva kraften som finns i makten. På sjukskötarskeutbildningen i Uppsala ingår 20 poäng pedagogik där studenterna bland annat får analysera samtal mellan sjuksköterskor och patienter utifrån teorier om makt.