De fem  som fått pengar är Eva Galliger, Kalmar, Susanne Thunberg, Vimmerby samt Ann-Marie Kempe, Ann Hertzman och Anneli Gåverud, alla från Norrköping. De ska titta på arbetsmiljön och arbetsförhållandena för de sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker som arbetar med hiv/aidssmittade patienter i Ryssland.

Tanken är de sedan ska föra kunskaperna vidare till i första hand medlemmar och förtroendevalda i Kalmar. Resan planeras i samarbete med den ryska sjuksköterskeföreningen.

De har också fått pengar från LO/TCOs biståndsnämnd.