I går beslutade Landstingsförbundets och Kommunförbundets kongresser i Linköping att de två arbetsgivarorganisationerna ska gå samman till ett förbund. I och med detta får Vårdförbundet en enda motpart i de framtida centrala förhandlingarna i stället för som nu två.

- Jag tror dock inte det får så stor betydelse. Redan i dag samförhandlar Landstingsförbundet och Kommunförbundet med oss, säger Vårdförbundets chefsförhandlare Carl Falck.

Däremot kan sammanslagningen få andra konsekvenser för Vårdförbundets medlemmar.

- Eftersom sammanslagningen innebär att landstingens och kommunernas hälso- och sjukvård förs samman får vi en större helhetssyn på den. Det borde betyda att hela hälso- och sjukvården stärks och det är förstås bra, säger Carl Falck.

Speciellt positivt är det för den kommunala hälso- och sjukvården som i dag är en liten del av den kommunala verksamheten. Samtidigt är det oklart vad det betyder för landstingen.

- I dag är hälso- och sjukvården totalt dominerande inom landstingen. I det nya stora förbundet finns det en fara för att den försvinner i övrig verksamhet. Jag tror dock inte att risken är stor eftersom hälso- och sjukvården är så viktig, men vi måste noga bevaka utvecklingen, säger Carl Falck.

Det beslut om sammanslagning som togs i går innebär att Landstingsförbundet och Kommunförbundet går samman som en politisk organisation år 2007. De två förbundens centrala verksamheter kommer dock praktiskt att föras samman dessförinnan.