Svenska folket är allt sjukare, visar statistik från Socialstyrelsen. Bla bla.

Samtidigt är svenskarna äldre än alla andra folk vid sidan av japanerna.

Problem

- Det är givetvis problematiskt, säger arbetslivsminister Hans Karlsson.