zzzzkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

 

Genom att mäta hjärt-andningsfunktionen hos barn med

SID

 tillväxthämning eller livlöshetsattacker går det att fånga upp barn som är i riskzonen att drabbas av plötslig spädbarndöd.