Allt som kommer in till TCOs internationella solidaritetsfond fram till årsskiftet ska ingå i insamlingen. Pengarna ska användas till stipendier och projekt som syftar till ökad demokrati, mänskliga rättigheter, öppenhet i samhället och mellanfolkligt samarbete, det vill säga de frågor som låg Anna Lindh speciellt varmt om hjärtat.

TCO och medlemsförbunden kommer att satsa en grundsumma, men även enskilda kan bidra. Postgironumret till solidaritetsfonden är 90 19 77-9 och bankgironumret 901-9779.