Nedläggningen av en vårdavdelning på Centrallasarettet i Växjö har vållat en annorlunda strid. I en skrivelse till landstingsstyrelsen ställer nämligen Vårdförbundet frågan om inte beslutet strider mot Kommunallagen.

- I det åtgärdsprogram som landstingsstyrelsen tog del av i januari sägs ingenting om reducering av vårdplatser. Det enda vi sedan sett är ett pressmeddelande om att länssjukvårdsdirektören beslutat om nedläggning av avdelningen, säger Anita Åkesson, Vårdförbundets ordförande i Kronoberg.

Kräver besked

I skrivelsen begär Vårdförbundet besked om länssjukvårdsdirektörens beslut är förankrat i landstingsstyrelsen. Om det inte är så, anser Vårdförbundet att beslutet strider mot Kommunallagen.

I de första kommentarerna från representanter för landstinget sägs att man inte anser att länssjukvårdsdirektörens beslut strider mot Kommunallagen.

Frågan ska nu tas upp vid landstingsstyrelsens nästa sammanträde.