I mitten av februari var det tänkt att Apotekets nya recepttjänst på Internet skulle prövas i ett pilotprojekt på cirka 1 000 patienter i Stockholm, Göteborg, Kalmar och delar av norra Sverige. Men bara ett par dagar efter att projektet hade kört igång förklarade Datainspektionen att upplägget kanske strider mot receptregisterlagen.

Grundtanken med Apotekets nya Internettjänst är att det ska gå att handla receptbelagd medicin enkelt direkt över nätet. Patienten kan sedan välja att få medicinen hemkörd eller sänd till närmaste apotek, apoteksombud eller postutlämningsställe.

 Recepten kan antingen skickas till Apoteket av patienten själv via den vanliga postgången eller direkt av läkaren via elektronisk receptöverföring.

Oklar lagstiftning

- För att tjänsten ska fungera måste vi kunna lagra recepten i ett speciellt receptarkiv. Men trots att vi haft en löpande diskussion med såväl våra egna jurister som Datainspektionen är det fortfarande oklart vilken lagstiftning det är som gäller, personuppgiftslagen (Pul) eller receptlagstiftningen, säger Håkan Johansson, tillförordnad marknadschef för Apotekets affärsområde Hälsa.