– Vårt mål är att minst 40 procent av våra högsta chefer ska vara kvinnor, säger Weronica Dahlén som leder projektet på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Idag är ungefär 35 procent av de högre cheferna kvinnor. Weronica Dahléns arbete riktar sig till sjukhusets verksamhetschefer, områdeschefer och till ledningsgruppen på sjukhuset. Arbetet sker i nära samverkan med ledningsgruppen för Västra Götalandsregionen.

"Alltför litet har hänt"

– Det finns en utbredd jämställdhetsretorik i Sverige som är farlig. Många pratar som om villkoren är lika för kvinnor och män men det stämmer inte. Det har hänt alltför lite på området de senaste tio åren, säger Marie Trollvik, projektledare på JämO.

I hennes arbete ingår att starta nätverk för bland annat chefer och rekryteringsansvariga. Nätverken ska hjälpa verksamheterna att nå sina mål. JämO erbjuder också ledningsgrupperna en utbildning om kön och ledarskap.

– Under en dag får de ta del av den senaste forskningen inom organisation och ledarskap och arbeta med villkoren för kvinnorna inom deras egen verksamhet, säger Marie Trollvik.

Finansieras av EU

”Women to the Top” ska pågå i ett år och finansieras till största delen av EU-kommissionen. I Sverige deltar 15 verksamheter från privat och offentlig sektor. Projektet genomförs tillsammans med Danmark, Estland och Grekland.

– Tanken är att länderna ska utbyta erfarenheter med varandra. Bland annat ska vi göra en hemsida som finns tillgänglig på alla ländernas språk. Där ska finnas exempel på bra modeller som används idag för att få fler kvinnor på chefsjobb, säger Marie Trollvik.

Om två år ska JämO göra en utvärdering av projektet.

– Tills dess ska vi ta fram ett bra verktyg för att mäta jämställdhet. Det är viktigt med ett enhetligt mått för att kunna göra jämförelser över tid och mellan olika branscher, säger Marie Trollvik.