Bland kommunsjuksköterskorna tycker 50 procent att den vård gamla människor får i dag är bra eller mycket bra. Av distriktssköterskorna anställda i landstingen däremot, anser bara 24 procent att äldrevården är bra eller mycket bra.

- Att grupperna skiljer sig åt är inte så konstigt. Det kan handla om att man vet mer om den verklighet där man befinner sig. Men det kan också vara ett uttryck för ”landstingssynen”, att kommunen inte är lika bra, säger Vårdförbundets ordförande Eva Fernvall.

Ny undersökning

Resultatet återfinns i den undersökning som Vårdförbundet presenterar i dag. Drygt 600 medlemmar, 300 kommunalt anställda sjuksköterskor och 335 distriktssköterskor anställda i landstingen, har intervjuats om sina uppfattningar om den kommunala äldrevården.

Bland distriktssköterskorna är 82 procent nöjda eller mycket nöjda med sitt arbete, medan siffran för kommunsjuksköterskorna är 68 procent. Ungefär samma förhållande råder när det gäller i vilken utsträckning deras kunskaper och erfarenheter tas tillvara.

- Sjuksköterskorna i äldrevården trivs rätt så bra med sitt arbete. Det finns kompetensbrister och resurserna räcker inte till, men det är tydligt att det gör skillnad att de faktiskt finns där, kommenterar Eva Fernvall.

Patientsäkerheten kunde vara bättre

75 procent av kommunsjuksköterskorna och 77 procent av distriktssköterskorna tycker att patientsäkerheten är hög eller mycket hög. Något färre av de distriktssköterskor som själva arbetar med hemsjukvård anser att patientsäkerheten är hög, jämfört med dem som inte arbetar med hemsjukvård.

Rapporten Sjuksköterskorna om äldrevården finns på Vårdförbundets hemsida.