Det blev Stockholm som vann dragkampen om EUs nya smittskyddsmyndighet, det europeiska centret för förebyggande och kontroll av sjukdomar. Beslutet presenterades i dag av folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson.

Den nya myndigheten ska, enligt socialdepartementet, samarbeta med EUs nationella institut och verka för en samordning inom EU. Huvuduppgifterna blir epidemiologisk övervakning, tidig varning och respons, vetenskapliga yttranden, teknisk assistans samt stöd och utveckling för beredskap vid nya hälsohot. Däremot kommer det inte att bli någon egen operativ verksamhet eller forskning.

Centret beräknas vara fullt utbyggt om tre-fem år och då bestå av cirka 100 personer.

Fördelar för Stockholm

Det som avgjorde till Stockholms fördel var, enligt Morgan Johansson, bland annat goda kommunikationer, tillgång till funktionella och välbelägna lokaler samt närhet till stimulerande vetenskaplig miljö.

Fem orter hoppades på att få myndigheten. Förutom Stockholm var det Umeå, Uppsala, Göteborg samt Malmö-Lund.