Avtalet är tvåårigt till och med den sista december nästa år. För 2004 blir lönehöjningen lägst 2,25 procent och för 2005 lägst 2,0 procent. Någon individgaranti finns inte i avtalet.

Totalt berörs 139 arbetsgivare med cirka 3 000 anställda anslutna till bland annat Vårdförbundet, Kommunaltjänstemannaförbundet och Läkarförbundet. Bland arbetsgivarna - som bedriver icke-kommersiell verksamhet - finns St Lucas-stiftelsen, Bräcke diakoni och Frälsningsarmén.