Under ett flertal år har det varit problem inom primärvården i Uppsalalandstinget. Ekonomin har, trots en rad förändringar, skenat i väg. Underskottet var 30 miljoner kronor under 2006 och prognosen ser ännu sämre ut för 2007.

- Belastningen på de anställda har också varit intensiv och lett till höga sjuktal, säger Camilla Norinder, förtroendevald för Vårdförbundet.

För att förbättra ekonomin vill ledningen nu genomföra nya förändringar. Bland dessa finns ett förslag om något som  ledningen kallar en tydligare chefsorganisation. Förslaget innebär att antalet chefer minskas. Som ett led i minskningen ingår att alla dagens chefer sägs upp från sina chefsförordnanden och att de sedan får söka om sin gamla tjänst eller någon av de andra chefstjänsterna.

"Små förändringar av uppdraget"

- Vi är överens med arbetsgivaren om att det behövs en tydligare beslutsordning. Däremot tycker vi inte att det är något bra förslagatt säga upp alla chefer. Om det skulle innebära en stor förändring av chefsuppdraget skulle idén vara god, men vi ser inte att det handlar om mer än marginella förändringar. Därför har vi sagt nej till förslaget, säger Camilla Norinder.

Vårdcentralerna i Uppsala län är indelade i åtta områden med en chef för varje område. På vårdcentralerna finns teamchefer, en på de små och fler på de större. Totalt berörs ett 40-tal chefer med treårsförordnanden av det nya förslaget.

Primärvårdschefen Ann-Charlotte Frank-Lindgren poängterar behovet av en tydlig beslutsordning.

- Sedan jag blev chef för en tid sedan har jag fått många signaler om att det är oklart vem som ska göra vad, säger hon.

"Formellt enda sättet"

Ann-Charlotte Frank-Lindgren anser att det inte finns någon annan möjlighet än att säga upp förordnandena när innehållet i chefsfördraget görs om.

- Som jag ser det är det formellt den enda vägen, säger hon.

Enligt det förslag hon lagt kommer områdescheferna att finnas kvar, men det kommer att bli färre områden. Begreppet teamchef ska tas bort, och i stället ska det finns vårdcentralchefer.

- Och det ska bara finnas en enda chef per vårdcentral, inte som nu flera på de större, säger Ann-Charlotte Frank-Lindgren.