Lesotho är som en rad andra länder i södra Afrika hårt drabbat av hiv/aids. Enligt den senaste WHO-statistiken är 29 procent av befolkningen smittad och 75 procent av de nysmittade är kvinnor under 25 år.

En grupp som drabbats hårt är sjuksköterskor och andra som arbetar inom hälso- och sjukvården.  De är inte bara själva smittade, de ska också vårda andra under svåra omständigheter. Dessutom har de svårt att själva få vård, eftersom de måste stå i samma kö som andra patienter.

Vårdförbundet har därför beslutat att delta i ett projekt i landet. Syftena är flera:

• dels att bygga upp en företagshälsovårdscentral för anställda inom häls- och sjukvården, totalt ungefär
4 000 personer.

• dels att stärka sjuksköterskornas organisation, både när det gäller arbetsförhållanden och lönefrågan. Det i sin tur innebär att man ska försöka motverka  flykten till andra länder. I dag är det många inom hälso- och sjukvården som lämnar Lesotho för arbete utomlands.

Sjuksköterskor i Östergötland deltar i planeringen

Nyckelpersoner i projektet från Vårdförbundets sida är två sjuksköterskor i Östergötland: Anneli Gåverud, vice ordförande i Vårdförbundet i länet, och Ann-Marie Kempe, samordnare i Norrköping. Östergötland är också fadderavdelning för projektet.

– Vi kommer, bland annat genom besök i Lesotho, att delta i planeringen av projektet och följa dess utveckling, säger de.

Anneli Gåverud och Ann-Marie Kempe poängterar att det inte innebär att man i projektet ska göra som vi gör i Sverige.

- Vi ska lyssna in och diskutera utifrån förutsättningarna i Lesotho och sedan hjälpa till att peka på olika lösningar, säger de.

Pågår i sex år

Projektet beräknas pågå i sex år och genomförs i samarbete med LO/TCOs biståndsnämnd och Steven Lewis Foundation. Steven Lewis var till helt nyligen FN-samordnare för hiv/aids-arbetet i södra Afrika.