Ingela Wiklund är barnmorska och arbetar på BB Stockholm med forskning och utveckling. I våras doktorerade hon på avhandlingen Caesarean section on maternal request: Personality, fear of childbirth and signs of depression among first-time mothers.

– Den svenska barnmorskan är generellt mycket kunnig och kritiskt tänkande i sitt yrke. Hon är nyfiken och vill ta till sig forskningsresultat, säger Ingela Wiklund.

Vetenskaplig tidskrift på gång

Hon konstaterar att den vetenskapliga basen inom professionen är stark genom de många forskarna. Något som är nödvändigt för att få kontroll över det egna kunskapsområdet.

– Att vi nu ska börja ge ut en egen vetenskaplig tidskrift är ett resultat av det arbete forskarna inom förbundet bidrar med.

Ingela Wiklund tycker också att cheferna inom förbundet behöver ett forum där deras frågor kan diskuteras. Och att det är dags att fundera mer över hur den kliniska undervisningen kan förbättras liksom hur universitet och klinik i framtiden ska arbeta tillsammans.

Startar internationell sektion 

– Precis som sambandet mellan forskning och kliniskt arbete måste stärkas måste också teoretisk och klinisk undervisning samordnas bättre. Mycket av den undervisningen kan nog flyttas ut till klinik. Men det förutsätter att det inrättas tjänster för kliniska lektorer.

På ombudsmötet som valde Ingela Wiklund beslutades det också att förbundet ska starta en internationell sektion.

- Som svensk barnmorska måste man ha kunskap om internationella frågor. Vi har många mycket kunniga medlemmar med stor erfarenhet av internationellt arbete och det är en självklarhet att förbundet ska vara engagerad i dessa frågor.