Fram till nu har det funnits ett 40-tal chefer på de knappt 30 vårdcentralerna i Uppsalalandstinget: på de mindre en chef, på de större två. Ett knappt 20-tal är medlemmar i Vårdförbundet.

Nu - bara ett år efter en tidigare omorganisation - genomförs en omorganisation som ska gälla från och med den 1 maj. Den innebär att det bara ska finnas en chef på varje vårdcentral, en vårdcentralchef. Konsekvensen blir att förordnandena för alla de nuvarande cheferna sägs upp och att de får söka de nya tjänsterna. Samt att alla inte längre kommer att få ha en chefstjänst.

Två huvudsyften

Det finns två huvudsyften med omorganisationen enligt primärvårdschefen Ann-Charlotte Frank-Lindgren. Ett tydligare chefskap eftersom det funnits oklara ansvarsfördelningar. Primärvården måste också spara pengar och genom omorganisationen beräknas kostnaderna minska med cirka fem miljoner kronor.

Vårdförbundet har varit kritiskt till hur omorganisationen har genomförts.

- Behovet av en tydligare beslutsordning är vi överens om, däremot inte om att alla chefer måste få sina förordnanden uppsagda. Om chefsuppdraget skulle förändras mycket skulle beslutet vara riktigt, men vi tycker inte att förändringen är så stor, säger Camilla Norinder, förtroendevald för Vårdförbundet.

För mycket för en enda chef?

Camilla Norinder är också tveksam till hur en chef ensam ska klara av  ledningen för de större vårdcentralerna.

- Men nu när beslutet är taget är det viktigt att omorganisationen genomförs så snabbt som möjligt så att verksamheten kan komma i gång på ett bra sätt, säger hon.

Enligt uppgift blir det inte - i alla fall i det här skedet - några uppsägningar. Chefer som inte får något nytt chefsförordnande kommer att återgå till sina gamla tjänster.