Vi människor är sociala varelser som älskar att prata. Och så älskar vi att få uppmärksamhet. Skådespelarna Lasse Frid och Lena Tolstoy håller kurser i hur ett samtal blir coachande. Inte sällan för chefer eller medarbetare i vården.

– Kvinnor är lättare att nå med vårt budskap, för de har ett annat lyssnade än män. Dessutom är det kul med vårdpersonal. De jobbar med livet, det kanske är därför de har en så drastisk humor, säger Lasse Frid.

Lusten att bekräfta och att bli bekräftad märktes också hos publiken – som till största delen bestod av sjuksköterskor i chefsposition. Utvecklingssamtalet liknades vid ett stödjande samtal vid köksbordet och frågan om vad som gör att ett samtal lyckas fick många svar. ”Att man lyssnar”, ”Att man möts”, ”Intresse”, ”Gemensamt språk”, ”Tillit”, löd några av förslagen.

Agerade i rollspel

Hur det fungerar i praktiken fick deltagarna pröva på i rollspel. Skådespelarna som agerade medarbetare och chef stoppades när något i samtalet inte gick som ett coachande samtal borde gå. Så fick cheferna själva pröva på att vara stödjande mot en medarbetare som var lite gnällig och kände sig stressad över att inte behärska datorn.

Det är lättare sagt än gjort att bemöta en annan människa så att hon känner sig bekräftad och uppskattad. Flera försök gjordes och publiken invände: inga ramar sätts för samtalet, chefen verkar stressad, en sluten fråga ställs, det blir oklart för medarbetaren varför hon är där, en känslig fråga ställs innan atmosfär har skapats.

– Bekräftelse och feed-back är det som avgör om vi trivs på jobbet. Det är en grym framgångsfaktor, säger Lasse Frid.

Men det får inte vara slarvigt levererat. Bekräftelse ska vara specifik. Som när man berömmer sitt barn för ett städat rum: ”Du gör mig så lycklig när du städar ditt rum utan att jag behöver säga till.”