Sjuksköterskeyrket är ett av de mest kvinnodominerade yrkena i Sverige, och kvinnorna fortsätter att dominera yrket. Förra året var 13 procent av dem som tog sjuksköterskeexamen män, och det motsvarar genomsnittet för det gångna decenniet.

Och även om kvinnor dominerar i högskolevärlden totalt (två av tre examina togs förra året ut av kvinnor) har till exempel civilingenjörsutbildningen drabbat av en liten backlash. För tio år sedan var andelen kvinnor som började utbildningen 27 procent; den andelen hade förra året minskat till 23 procent.

Det har blivit vanligare att ta ut dubbla examina. Vanligast är det att sjuksköterskor vid sidan av sin sjuksköterskeexamen också tar ut en kandidatexamen. Det gjorde 1 750 nyblivna sjuksköterskor förra läsåret, vilket motsvarar 35 procent av alla som tog ut dubbla examina.

Närmare 10 000 personer som tidigare hade en examen kompletterade förra året med en ny examen. Ett par av de vanligaste tilläggsexamina är specialistsjuksköterske- och barnmorskeexamen.

Färre sjuksköterskor framöver

Antalet nyblivna sjuksköterskor var förra läsåret 4 700. Det var oförändrat jämföt med året innan, men tendensen är att färre börjar på sjuksköterskeutbildningen. Det innebär förstås att antalet utexaminerade sjuksköterskor blir färre framöver.

Totalt sett minskar också antalet studenter för andra året i rad – efter en mer än 20 år lång oavbruten ökning. Dock ökade antalet nybörjare i högskolan något förra läsåret. Av dem utgjorde var femte en så kallad inresande student, det vill säga hon eller han kom från utlandet. Antalet studenter som läser på distans ökar också. På tio år har de blivit tre gånger fler – förra året läste mer än 82 000 studenter på distans.