Hennes examensarbete består av en litteraturstudie om hur musik kan dämpa oro och ångest hos patienter på röntgen.

- Det är en enkel och billig metod. Där jag jobbar nu, efter utbildningen, använder vi den på några röntgenenheter. Men jag kommer självklart att se till att det används mycket, mycket mer, säger hon och ler med hela ansiktet.

Första priset för bästa uppsatsen bland biomedicinska analytikerstudenterna kammades hem av Anette Nilsson-Bowers Jönköping. Hon har visat att det går att använda flödescytometri för att räkna mannens spermier, exempelvis i samband med fertilitetsutredningar. I dag räknas spermierna manuellt.

Sofia Hollertz, Oskarshamn, och Ulrica Lovén Wickman, Timmernabben, har tillsammans skrivit en uppsats om äldres uppfattning om välbefinnande och utveckling genom geotranscendens (en utvecklingsteori). För detta fick de ta emot förstapriset bland sjuksköterskestudenterna.