Det är 200 fler årstidsarbeten än de 400 som det hittills har talats om. Det innebär att sammanlagt 700 personer berörs. Redan den 6 april ska den nya organisationen träda i kraft.

Den nytillträdde sjukhusdirektören avslöjade samtidigt att den gamla projektorganisationen för besparingarna upphör och att en ny träder i kraft. Redan i mitten av februari ska det börja klarna hur den ska se ut, uppger i dag Sundsvalls tidning, ST. 

Belagda med tystnadsplikt

I dag rapporterar ST också att Sigbjörn Olofsson träffade och informerade chefer och fackliga företrädare igår torsdag, sin första arbetsdag på sjukhuset. De hade, enligt tidningen, belagts med tystnadsplikt och själv ville han inte heller uttala sig för medierna.

Alla projekt i det omställningsarbete som har pågått, där divisionscheferna har varit med och där de anställda skulle delta, har stoppats. I stället tar konsultföretaget Mantec över. Samtidigt sägs klinikcheferna upp och får söka om sina tjänster.

"Det måste gå fortare"

Som förklaring till varför landstingsstyrelsen låter Sigbjörn Olofsson ta över sade Benny Eriksson (S), vice ordförande i landstingsstyrelsen:
– Vi känner att det måste gå fortare. Det rinner ut drygt tolv miljoner kronor i månaden.
2011 ska sparbetinget på 235 miljoner kronor ha uppnåtts, vilket beslutades av landstingfullmäktige i juni 2008.