– Man tror ju att det ska sluta någon gång. Men strax före jul fick ännu en av oss cancer. Det är klart att man blir rädd, det är vi nog allihop, säger Linda Hilltorp, Vårförbundets förtroendevalda på avdelningen.

Första fallet av cancer upptäcktes strax efter att avdelningen flyttade in i helt nybyggda lokaler 1992. Sedan dess har ytterligare tio personer i personalstyrkan insjuknat, varav åtta i bröstcancer. Två personer har dött.

Utrett två gånger

I samarbete med enheten för arbetsmiljömedicin på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg gjordes två utredningar, 2006 och 2008. Det personalen framför allt ville ha svar på var om det kunde finnas något samband mellan den elektromagnetiska strålningen från all medicinteknisk utrustning som finns på avdelningen och cancerfallen. Det gjordes även beräkningar av hur stor incidensen egentligen var.

Men strålningen låg på normala nivåer och den slutsats som drogs var att det troligen var en slump att så många hade insjuknat på just den här arbetsplatsen.

Under 2009 insjuknade ytterligare två personer i cancer.

Ny utredning beslutad

– Jag har under förmiddagen träffat de specialister som finns på det här området inom Västra Götalandsregionen. Vi har nu beslutat att starta en tredje utredning där vi bland annat ska mäta radonhalterna, gammastrålningen och förekomsten av flyktiga ämnen på neonatalavdelningen. Vi gör också en ny incidensutredning, säger avdelningschefen Ing-Britt Johansson.

Exakt hur många personer som har arbetat på avdelningen sedan 1992 vet hon inte. Men mellan pekfingret och tummen gissar hon på cirka 150 personer. I dag arbetar ett 40-tal på avdelningen.

Åldern på dem som har insjuknat har varierat. Medelåldern är 59,8 år. Men den som senast drabbades var i 40-årsåldern.

Kan vara slumpen

Enligt Håkan Olsson, professor i cancerepidemiologi vid Lunds universitet, kan det mycket väl vara en ren slump att så många drabbats av cancer på en och samma arbetsplats av den här storleken.

– Men konstaterar man att det finns en överrisk för cancer under den period som man undersöker epidemiologiskt måste man gå vidare och titta på nästa tidsperiod, det vill säga hur lång tid som går innan det blir ett eventuellt nytt cancerfall.
 
Yrkesrelaterade faktorer som ger ökad risk för bröstcancer är dåligt påvisade i den vetenskapliga litteraturen. Som Vårdfacket skrivit tidigare finns det dock studier som talar för att nattarbete ökar risken för just bröstcancer.