– Nej, det var en nyhet då jag läste det i tidningen i morse, säger Maria BäckmanVårdförbundets ordförande i Västernorrland. Jag vet snart inte om det finns ord för detta. Om vi var matta förut är det ingenting mot hur det känns nu.

Lågt förtroende för konsultföretaget 

Hon säger att många i personalen redan lider av etiskt stress för att de inte hinner bemöta patienterna på det sätt de skulle vilja.

- Och ska det nu bli än tajtare vet jag inte hur det ska gå. Det måste finas lite etik och rimliga arbetsförhållanden om man ska orka vara i den här branschen. Situationen var illa nog med beskedet att konsultföretaget Mantec nu är det enda som gäller, fast alla kliniker redan hade utarbetat sina planer. 

Hennes förtroende för det företaget är inte alltför högt efter vd Thor Gulbrandsen:s  utspel i december om att omvårdnad inte är något som ska bedrivas på sjukhus utan bara behandling och diagnostik.

”Inte vår uppgift”

På sjukhusdirektörens informationsmöte i går med de förtroendevalda framförde Vårdförbundets representanter sin oro över utvecklingen. Sigbjörn Olofsson uppmanade dem att se till att medlemmarna ser positivt på det som sker.

– Det är väl inte vår uppgift precis, kommenterar Maria Bäckman. Vår uppgift är att arbeta för att medlemmarna ska ha de bästa villkoren och kunna arbeta på ett patientsäkert sätt.

Irja Aliranta är förtroendevald för Vårdförbundet på sjukhuset. Hon deltog på dagens informationsmöten. Hon tycker att antalet som ska tvingas sluta, 700 av kanske 3 000 anställda, är ”ofattbart stort”.

– Uppgivenhet, så känner nog de flesta, säger hon.