Etthundra sjuksköterskor på privata sjukhem i Norge är i strejk. Det är var tredje medlem på de berörda sjukhemmen, som är anslutna till arbetsgivarorganisationen NHO Service.

Lisbeth Normann, ordförande för Norsk Sykepleierforbund, NSF, försäkrar att stämningen bland de strejkande är god. Flera andra fackförbund har också uttalat sitt stöd för strejken, bland annat Fagforbundet, som ungefär motsvarar Kommunal i Sverige. Det är dock frustrerande att NSF ännu inte har lyckats få arbetsgivarsidan till förhandlingsbordet.

– Därför funderar vi på att trappa upp strejken, säger hon.

Besked om ett sådant varsel kan komma mycket snart.

Någon fara för liv och hälsa innebär strejken inte. Det har statliga Helsetilsynet förklarat – myndigheten motsvarar ungefär Socialstyrelsen här i Sverige.

– Vi har fått in ganska många dispensansökningar från sjukhemmen, och de flesta har vi godkänt, säger Lisbeth Normann.

Petter Furulund, verkställande direktör i NHO Service är däremot kritisk.

– Det är färre som arbetar än minimibemanningen på helgerna. Våra sjukhem har förklarat för Helsetilsynet att strejken inte är försvarbar. Men så länge de inte är överens med oss ligger ansvaret hos motparten och tillsynsmyndigheten, säger han.