Vid utsättandet av dopaminagonister kan vissa parkinsonpatienter drabbas av symtom som ångest, panikattacker och depression. Nu rapporterar amerikanska forskare att det kan vara abstinenssymtom liknande de som drabbar narkomaner.

Misstolkade symtom

- Symtomen har varit kända sedan tidigare, men kan ha misstolkats som effekter av för lite medicinering, säger Peter Hagell, sjuksköterska med lång klinisk erfarenhet av parkinsonvård, forskare inom området och docent i vårdvetenskap vid Lunds universitet.

Det vanligaste skälet att behandlingen avbröts i den amerikanska studien var att patienterna hade utvecklat tvångsbeteenden som spelmissbruk, hetsätning eller hypersexualitet som biverkan, vilket drabbar cirka 15 procent av dem som får dopaminagonister.

Viktigt att larma 

Endast de med beteendestörning drabbades av abstinenssymtom och svårighetsgraden var relaterad till dosen och varaktigheten av behandlingen.

- Om man som sjuksköterska märker detta hos en patient bör man genast göra behandlande läkare uppmärksam på problemet, säger Peter Hagell.

Dopaminagonister är läkemedel som Apo-go Pen, Cabaser, Neupro, Pravidel, Requip och Sifrol. Läs mer: Arch Neurol. 2010;67(1):58-63.