– Den största bristen ligger i att det inte har gjorts några analyser av vilka konsekvenser förslaget kommer att få för patienter och personal, och att vi inte blev inbjudna att diskutera, säger Janí Sjernström, Vårdförbundets ordförande i Västmanland.

I mars förra året fick landstingsdirektören i uppdrag av landstingsstyrelsen att organisera en prioriteringsprocess och presentera ett förslag till öppna prioriteringar. Enligt landstinget handlade det inte om att sänka kostnaderna utan att omfördela resurserna till det som ger störst nytta och hälsovinst.

Ingen facklig samverkan 

Men det ekonomiska läget har gjort att landstinget den här gången också måste använda prioriteringarna till att minska kostnaderna, förklarar man nu i ett pressmeddelande.

– Vi är väl medvetna om att landstinget har ett jättearbete med att få ihop ekonomin. Men det är fel att genomföra en så här stor verksamhetsförändring utan att samverka med alla yrkesgrupperna,hävdar Janí Stjernström.

Sammanlagt handlar det om 106 miljoner kronor som ska prioriteras bort genom effektiviseringar, reduceringar och ändrad indikationsnivå.

– Till stor del är det äldre patienter och psykiatripatienter som kommer att drabbas, det vill säga utsatta grupper som många av våra medlemmar arbetar med.  18 av sparmiljonerna består i att vård läggs över på kommunerna – som redan har kniven på strupen, säger Janí Stjernström.

I Västmanland utgör andelen psykiatriska diagnoser en stor del av sjukligheten men om förslaget går igenom kommer många verksamheter inom psykiatrin att minimeras.  

Ett gemensamt ansvar 

– Patienterna kommer att bli sämre när psykiatrin inte möter upp med förebyggande insatser, och blir de inlagda i sin svåra sjukdom kommer det inte att finnas någon specialistkompetens för att möta upp, förutspår Janí Stjernström.

Redan i dag ser Vårdförbundet att många ur personalen söker sig bort från psykiatrin för att de känner att arbetsgivaren satsar väldigt lite på dem. 

– Det blir en återgång till tidigare psykiatrivård där man förvarade istället för att behandla.

Enligt landstingsstyrelsens ordförande Tomas Högström är det verksamheterna som har gjort den huvudsakliga medicinska prioriteringen. Politikerna har sedan granskat och justerat. Ansvaret för resultatet är därmed gemensamt.

Kan bryta mot HSL 

Men Janí Stjernström säger att det bara är chefer och läkare som har varit med i arbetet. Västmanlands läkarförening har också reserverat sig, mot hur arbetet har gått till, mot avsaknaden av konsekvensanalyser och mot en del av bortprioriteringarna.

Föreningens ordförande Lars-Olof Svensson menar till och med att vissa delar kan strida mot hälso- och sjukvårdslagen, HSL, till exempel att upphöra med en del åtgärder för patienter över en viss ålder.