Haitis nationella universitet för utbildning av sjuksköterskor och läkare är totalförstört efter jordbävningen, liksom kvinnosjukhusets och hälsoministeriets byggnader.

Sjukhuset saknar i princip personal. Det fattas ambulanser, andra transportmedel, elektricitet, vatten och arbetskläder.

ICN kommer att samarbeta med de myndigheter i Haiti som har inflytande över landets sjukvård för att identifiera inom vilka områden stödet gör störst nytta.

Akut gäller det i första hand att skaffa fram förnödenheter, vård och tak över huvudet. På längre sikt måste stora insatser göras för att åter bygga upp en funderande struktur för landets sjuksköterskor och sjukvården i stort.

Vårdförbundet beslutade tidigare i veckan att stödja Röda korsets arbete i Haiti med 100 000 kronor, och har nu beslutat skänka 1000 US-dollar (drygt 7 000 kronor) till ICN:s fond. Den som vill kan skänka ett eget bidrag.

Läs mer om ICN:s arbete med jordbävningen i Haiti på ICN:s webbplats.