Nätverket Rätt-till-vård-initiativet har i flera år drivit frågan om vård till papperslösa och så sent som strax före jul, på den internationella migrationsdagen, lämnade man över ett eget förslag till utredningsdirektiv till socialminister Göran Hägglund.

Redan i maj 2008 lovade han att en utredning skulle tillsättas. Men sedan kunde regeringspartierna inte enas om direktiven. Centern och Folkpartiet gick med på Kristdemokraternas förslag men Moderaterna spjärnade emot. Diskussioner förs hette det så sent som i förra veckan.

– Nu gäller det att vi är vaksamma och följer frågan noga så att det inte blir som med lagen om sjukvård för asylsökande från 2008. Den blev ju usel ur flera synpunkter, säger Anne Sjögren.

Hon har inte hunnit sätta sig in i direktiven ännu, men hoppas att utredningen får i uppdrag att föreslå vård utifrån en humanistisk syn där hänsyn tas till de mänskliga rättigheterna, de rättigheter som Sverige skrivit under, den medicinska etiken och folkhälsan.