Den kommande lagrådsremissen innebär att en bestämmelse om en nationell värdegrund för äldreomsorgen ska införas i socialtjänstlagen. Men Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund, som deltog i arbetet med värdighetsutredningen, konstaterar att den invändning Vårdförbundet hade då fortfarande gäller.

- Med lagförslaget vänder man sig fortfarande till socialtjänsten, medan vi ser de äldre i ett större sammanhang; de finns även inom hälso- och sjukvårdslagens ramar.

 

Regeringens avsikt med värdegrunden är att den äldre personen ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande samt så långt det är möjligt kunna välja när, hur och av vem han eller hon ska få hjälp, oavsett boendeform. Kommunerna ska också kunna kompensera enskilda personer som inte har fått det bistånd som socialnämnden har garanterat.

 

Vill utgå från vårdtagaren

 

Men Anna-Karin Eklund tycker att lagförslaget fokuserar för mycket på kommunernas organisation, system och arbetsuppgifter. Utgångspunkten borde vara vårdtagarens behov och syn på värdighet.

 

- Vi vill utgå från vad som är värdigt för individen, säger Anna-Karin Eklund.

 

För att finansiera införandet av den nationella värdegrunden anslår regeringen 90 miljoner kronor för 2010 och därefter 80 miljoner årligen. Pengarna ska bland annat finansiera kompetensutveckling för arbetsledare och biståndshandläggare i äldreomsorgen.

 

- Det är positivt att regeringen inser att det är nödvändigt att arbeta lokalt med värdegrunden och att det kostar pengar, säger Anna-Karin Eklund.

 

Den nationella värdegrunden är ett resultat av det betänkande Värdigt liv i äldreomsorgen SOU 2008:51 som värdighetsutredningen överlämnade till regeringen i maj 2008.