Vårdförbundet i Skåne har länge ifrågasatt vitsen med att ha ett samverkansavtal med regionen.

– Sedan den nya regiondirektören, Sören Olofsson, tillsattes har samverkan fungerat allt sämre. Stora viktiga beslut får vi ofta information om först sedan besluten i praktiken har fattats av arbetsgivaren, säger Pia Arndorff.

Inget utrymme för diskussioner

Ett exempel är när Region Skåne hösten 2008 bestämde sig för att lägga ut alla ambulansverksamhet på entreprenad. När fackförbunden informerades om saken fanns det inget utrymme kvar för diskussioner. Den gången var Vårdförbundet nära att säga upp samverkansavtalet. I sista sekund bestämde man sig dock för att pröva ytterligare några alternativ.

Droppen kom den 26 oktober i fjol, när femklövern (allianspartierna samt miljöpartiet) i Region Skåne meddelade att universitetssjukhusen i Lund och Malmö vid årsskiftet skulle slås ihop till ett enda sjukhus – Skånes universitetssjukhus, Sus. Det hade inte varit någon samverkan med övriga politiska partier och fackförbunden fick informationen först sedan medierna hade fått ta del av innehållet via ett pressmeddelande.

Samtidigt meddelades att det skulle bildas ett Universitetsmedicinskt centrum Skåne, UMCS, samt att den nye chefen för Sus skulle bli dåvarande sjukhuschefen vid Lunds Universitetssjukhus, Bent Christensen.

Begärde skadestånd

Vårdförbundet i Skåne begärde skadestånd med 75 000 kronor för brott mot samverkansavtalet på samtliga tre punkter, det vill säga sammanlagt 225 000 kronor. Vid tvisteförhandlingen i dag förklarade arbetsgivaren att man anser sig ha fullföljt informationsskyldigheten enligt MBL, medbestämmandelagen.

– Om arbetsgivaren anser att samverkan är detsamma som att fullfölja informationsplikten enligt MBL finns det ingen anledning för oss att ha ett samverkansavtal. Vi har också upptäckt att arbetsgivaren själv väljer vilka frågor som ska tas upp i samverkan. Då är det bättre att vi strikt följer MBL, så att vi åtminstone får information om alla de frågor som rör våra medlemmar, säger Pia Arndorff.

Olyckligt, tycker arbetsgivaren

Region Skånes förhandlingschef, Gösta Rehnstam, förklarar att han tycker att det är olyckligt att avtalet har sagts upp.

– Men för ögonblicket har vi inte gjort någon närmare analys av vad det innebär.

Vad är din kommentar till att Vårdförbundet anser att det inte längre sker någon samverkan utan mest handlar om information?

– Vi har en annan uppfattning om den saken.

Uppsägningstiden är på tre månader, vilket innebär att det nuvarande samverkansavtalet upphör vid månadsskiftet april/maj.