Region Skåne säkerställer nu dricksvattenförsörjningen genom flaskvatten.

Dock kan vattnet även fortsättningsvis användas för dusch, toalett och tvätt, skriver regionen i ett pressmeddelande.

- Enligt den information vi har ska de förhöjda halterna av nickel och bly som funnits i vattnet inte vara så stora att de påverkar hälsan, men vi tar ändå mycket allvarligt på det inträffade, säger sjukhuschefen Magnus Heiman.

Regionservice utreder nu orsaken till föroreningarna genom att inventera utrustning, maskiner och vattenledningar på sjukhusområdet.