Det är svårt att säga hur många som har någon form av allergi eftersom många är överkänsliga utan att veta säkert. Men på Astma- och allergiförbundets stämma, som avslutas i dag, har siffran 25 procent nämnts. Trots den höga siffran har vården försämrats.

– Tidigare fanns allergikommittéer i alla kommuner, i dag finns kanske 15 eller 20 stycken kvar, säger ordförande Ingalill Bjöörn.

Hon är kritisk mot sjukvårdens brist på kunskap – inte minst när det gäller födoämneskänslighet hos vuxna.

– Bristen på kunskap och verktyg gör att man i stället plockar bort födoämnen som kanske behövs för att patienten ska må bra, säger Ingalill Bjöörn.

En bortglömd grupp

Astma- och allergiförbundet får ofta samtal från medlemmar som är missnöjda med vården. Framförallt astmapatienter är en bortglömd grupp. Ingalill Bjöörn understryker både vikten av utbildning i egenvård – gärna i grupp så att man kan dela med sig av erfarenheter – och av att vårdgivare följer upp hur läkemedel fungerar.

I flera år har förbundet uppvaktat myndigheter och regeringar i hopp om att få fram nya riktlinjer av vården. Nu har de fått ett löfte från Socialdepartementet om att en utredning om vårdbehovet ska tillsättas.

– Det är bra. Vi hoppas framförallt på en samordning av forskningsrönen och av hur de ska omvandlas till praktik. Det finns för mycket tyckande som inte bygger på vetenskap, säger Ingalill Bjöörn.