Försäkringskassan nekade fyra kvinnor, bland dem en sjuksköterska, sjukskrivning med hänvisning till att deras besvär berodde på att de var gravida och inte kunde betraktas som en sjukdom. Stockholms tingsrätt dömde Försäkringskassan att betala 50 000 kronor i skadestånd för könsdiskriminering.

Domen överklagades till Svea hovrätt som även den gav kvinnorna rätt gentemot Försäkringskassan. Men enligt hovrätten hade diskrimineringen skett oavsiktligt, varför skadeståndet sänktes till 15 000 kronor.

Diskrimineringsombudsman Katri Linna delar inte hovrättens bedömning.

– Särbehandlingen är ytterst medveten. Försäkringskassan gör ju en direkt hänvisning till graviditeten i sitt beslut att neka kvinnorna sjukpenning, säger hon i ett pressmeddelande.

Tidigare i dag meddelade Försäkringskassan, som fortfarande anser att någon diskriminering inte skett, att den också vill överklaga och kommer att begära prövningstillstånd i Högsta Domstolen.