Som Vårdfokus.se tidigare har berättat i dag vill Läkaresällskapets etiska delegation att lagstiftning och etiska riktlinjer ändras för att öka möjligheterna till organdonation. I dagens Göteborgs-Posten kritiserar ledande transplantationsforskare socialministern Göran Hägglund för hans motstånd mot att tillsätta en ny transplantationsutredning.

Ministern gjorde sitt uttalande i ett direktsänt radioprogram i torsdags, där bristen på organ för transplantation diskuterades.

Bland annat ställdes frågan om en människa som är döende till följd av en kraftig hjärnskada ska kunna läggas i respirator och vårdas något dygn extra för att möjliggöra donation. I dag är ett sådant förfarande inte möjligt. Svensk lag medger endast att en person som redan vårdas i respirator och avlider under pågående behandling kan bli donator.

Göran Hägglund stod fast vid att den nuvarande lagstiftningen är bra som den är och att om en person läggs i respirator enbart för att bli organgivare utsätts hon eller han för en ”potentiellt smärtsam intensivvård”

I artikeln i Göteborgs-Posten beskylls ministern för att vara djupt okunnig om hur hjärnskadade reagerar.

– Göran Hägglund är helt fel ute. De döende patienter det handlar om har så grava hjärnskador att de helt enkelt saknar förutsättningar att känna smärta, säger Bengt-Åke Henriksson, donationsansvarig läkare i Västra Götaland.