EPBS, European association for professions in biomedical science, har tidigare beslutat om en policy för patientnära analyser. Vid konferensen i Verona denna vecka beslutade man att även arbeta fram ett policydokument för självtestning.

– Utvecklingen går mot allt fler hemtester, patientnära analyser och snabba, enkla apparater. Det är viktigt att vi som organisation är med och ser till att kvaliteten bibehålls i den här utvecklingen, säger Vårdförbundets  Anna Andersson som ledde den svenska delegationen vid konferensen.

Ung organisation

EPBS är en relativt ny organisation och har under de första åren arbetat mycket med att skapa en gemensam plattform i olika frågor. För ett år sedan enades man om en utbildningspolicy för grundutbildningarna och på det här mötet enades man även om en policy för kontinuerlig kompetensutveckling.

– Det är viktigt att vi är enade i de här frågorna för att säkerställa kvalitet och säker vård i hela Europa. Det gör att det blir lättare för oss att röra oss över gränserna och söka arbete i andra länder och att patienterna garanteras en likvärdig vård, säger Anna Andersson.

Vill påverka i EU

Under mötet i Verona påbörjades en diskussion om att skapa en gemensam masterutbildning för biomedicinska analytiker i Europa. En särskild konferens kring det ska hållas nästa år.

EPBS vill också vara med och påverka beslut i EU och kommer därför att undersöka möjligheten att bli medlem i European public health alliance, EPHA, som är en organisation inom EU som arbetar för att främja hälsan för Europas befolkning.